Openingsperiode: zondag 5 mei 2024 tot zondag 8 september 2024
Let op: nieuwe openingstijden vastgesteld!

Zwembad de Kolck Meeden-1

Welkom in Zwembad De Kolck in Meeden

Sinds het jaar 2012 exploiteert de Dorpsraadcoöperatie Meeden hun eigen zwembad te weten De Kolck.

Zwembad De Kolck gelegen aan de Badweg in Meeden, het groen omringde complex met een fantastische speelweide bevat een peuterbad, instructiebad en een 25 meter bad.

Op de speelweide staat voor de jeugd een klimhuis, speelattributen en een volleybalnet.

Het 25 meter bad is voorzien van een hoge- en lage duikplank.

Op het complex is een kiosk aanwezig waar ijs, frisdrank en een beperkt aanbod van andere versnaperingen te koop is.

Gastvrouwen, gastheren en vakbekwaam zwembad personeel zorgen voor de veiligheid van de bezoekers en staan open voor vragen van de gasten.

U bent van harte welkom in deze fijne omgeving!!

VERKOOP ZWEMABONNEMENTEN en PRIJZEN
OPENLUCHTZWEMBAD ‘DE KOLCK’ MEEDEN 2024

0001 zonder voorverkoop zwembad de Kolck Meeden

Gedragsregels in en om het zwembad

Betreden van het zwembad betekent dat U zich verplicht te houden aan onderstaande gedragsregels.
Een ieder wordt geacht hiervan kennis te nemen en zich hieraan te houden.
Zwemmen moet plezierig blijven, voor agressie is in het zwembad geen plaats!

 • Verblijf op het zwembadterrein, gebruik van de zwembaden en het gebruiken van evt. speel- en/of lesmateriaal is voor eigen risico.
 • Kinderen zonder zwemdiploma dienen binnen het zwembad onder begeleiding te zijn van een volwassene, die over een goede zwemvaardigheid beschikt.
 • Voor kinderen zonder een zwemdiploma is het dragen van zwemvleugels verplicht.
 • Kinderen zonder zwemdiploma zijn niet toegestaan in het diepe bassin.
 • Zwemmen met meer dan alleen badkleding is slechts na toestemming van het badpersoneel toegestaan.
 • Het is niet toegestaan met een radio op het terrein te verblijven. Mp3 spelers, walkmans, etc., zijn toegestaan mits dit geen overlast tot gevolg heeft.
 • Het gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen is niet toegestaan.
 • Voorwerpen van glas zijn niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn op het zwembadterrein niet toegestaan.
 • Het badpersoneel/ vrijwilligers van dienst is gerechtigd, indien naar hun oordeel daar aanleiding voor is, bezoekers uit het zwembad te verwijderen dan wel bezoekers de toegang tot het zwembad te weigeren.
 • De perrons rond de zwembaden mogen uitsluitend in badkleding worden betreden.
 • Luchtbedden en ander drijfmateriaal is uitsluitend toegestaan wanneer daarvoor toestemming is verkregen van het badpersoneel.
 • Meeveren op- en zijwaarts duiken of springen van de springplank is tijdens openingsuren niet toegestaan.
 • Balspelen zijn uitsluitend toegestaan wanneer er geen overlast voor andere bezoekers en/of omwonenden van het zwembad ontstaat.
 • Het gebruik van etenswaren op de perrons rond de baden is niet toegestaan.
 • Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Misbruik van leskaarten en/of abonnementen kan leiden tot een entreeverbod voor zowel de oorspronkelijke eigenaar als wel de gebruiker.
 • Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of medewerkers van het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.
 • De Dorpsraad Meeden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers en lichamelijk letsel in en om het gebouw en voorzieningen van het zwembad.
 • Schade die wordt aangebracht aan eigendommen van Dorpsraad Meeden zal op de veroorzaker worden verhaald.
 • Binnen zwembad ‘de Kolck’ is het protocol Vrolijk en Veilig van kracht.
 • Bij ernstige vergrijpen zal de politie ingeschakeld worden.
 • Aanwijzingen van het badpersoneel/ vrijwilligers van dienst dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Zwemlessen zwembad de Kolck in Meeden 2024

Openingstijden

Openingsperiode: zondag 5 mei 2024 tot zondag 8 september 2024
Let op: nieuwe openingstijden vastgesteld!
Bij mooi weer en drukte kan worden besloten om het bad langer open te laten. De tijden gelden voor het hele seizoen.

• Maandag 09.30 – 12.00 uur / 13.30 – 17.00 uur
• Dinsdag 09.00 – 12.00 uur / 13.30 – 17.00 uur
• Woensdag 09.00 – 12.00 uur / 13.30 – 17.00 uur
• Donderdag 09.00 – 12.00 uur / 13.30 – 17.00 uur
• Vrijdag 09.00 – 12.00 uur / 13.30 – 17:00 uur
• Zater-, zon- en feestdag: 13:00 – 17:00 uur

sozon.nl

Adres

Zwembad De Kolck

Badweg 23

9651 BS Meeden

www.zwembaddekolck.nl

e-mail: secretaris@drcmeeden.nl

Telefoon: 0598-622955

Zwembad De Kolck_Logo Update-Website

Partners van Zwembad de Kolck